Matej Vince

Matej Vince
Meno: Mgr. Matej Vince
doktorand
Email: matej.vince@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M162
Adresa: Mgr. Matej Vince
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Uto 14 00 1h Funkcionálne programovanie

Pia 09 50 2h Sémantické základy znalostných systémov

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 17:46, 30 September 2009 by Vince (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)