Matej Vince

Matej Vince
Meno: Mgr. Matej Vince
doktorand
Email: matej.vince@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M162
Adresa: Mgr. Matej Vince
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Uto 14 00 1h Funkcionálne programovanie

Pia 09 50 2h Sémantické základy znalostných systémov

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
(Presmerované z Matej Vince)