Matej Pecháč

Matej Pecháč
Meno: Mgr. Matej Pecháč
doktorand
Email: matej.pechac@fmph.uniba.sk
Adresa: Mgr. Matej Pecháč
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výskum

  • Učenie posilňovaním
  • Umelá zvedavosť
  • Interná motivácia

Publikácie

  • K. Malinovská, M. Pechac, I. Farkas, Towards a robotic model of the mirror neuron system, (ICDL), 2013, [1]
Revision as of 22:58, 21 November 2018 by Pechac (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)