Matej Fandl

Matej Fandl
Meno: Mgr. Matej Fandl
doktorand
Email: matej.fandl@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
Adresa: Mgr. Matej Fandl
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • Atraktorová dynamika v biologicky inšpirovaných neurónových sieťach
(Presmerované z Matej Fandl)