Line 9: Line 9:
 
Program zabezpečuje [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu].
 
Program zabezpečuje [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu].
  
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
+
Študijný plán v [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mIKV.html slovenskej verzii] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
  
 
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežať v anglickom jazyku.
 
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežať v anglickom jazyku.

Revision as of 10:06, 18 September 2016

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v slovenskej verzii a v anglickej verzii na stránkach KAI.

Od akademického roka 2016-2017 bude program bežať v anglickom jazyku.