Line 6: Line 6:
 
Garantom a koordinátorom programu je ''prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.''<br>
 
Garantom a koordinátorom programu je ''prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.''<br>
 
Tútorom programu je ''RNDr. Martin Takáč, PhD.''
 
Tútorom programu je ''RNDr. Martin Takáč, PhD.''
 +
 +
Program zabezpečuje [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu].
  
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  

Revision as of 10:26, 4 April 2016

Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Od akademického roka 2016-2017 bude program bežne v anglickom jazyku.

Pôvodná verzia programu (do 2014/2015).