m (Linky "tu" nie su vhodne)
Line 15: Line 15:
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
  
Pôvodná verzia programu je [[Master_program_in_Cognitive_Science_stary/sk|tu]].
+
[[Master_program_in_Cognitive_Science_stary/sk|Pôvodná verzia programu]] (do 2014/2015).

Revision as of 21:59, 17 September 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu (do 2014/2015).