Line 1: Line 1:
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
= Magisterský program Kognitívna veda (od roku 2015-2016) =
+
= Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016) =
  
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]

Revision as of 14:21, 26 August 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán

V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu je tu.