Line 15: Line 15:
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
  
Pôvodná verzia programu je tu [Master_program_in_Cognitive_Science_stary tu].
+
Pôvodná verzia programu je [[Master_program_in_Cognitive_Science_stary tu]].

Revision as of 14:18, 26 August 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od roku 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán

V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu je Master_program_in_Cognitive_Science_stary tu.