Line 9: Line 9:
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
  
V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:  
+
V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:  
 
* pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
 
* pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
 
* pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
 
* pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
* pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je výberový) - blok G
+
* pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
  
 
Pôvodná verzia programu je [[Master_program_in_Cognitive_Science_stary/sk|tu]].
 
Pôvodná verzia programu je [[Master_program_in_Cognitive_Science_stary/sk|tu]].

Revision as of 17:43, 4 September 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu je tu.