Line 7: Line 7:
 
Tútorom programu je ''RNDr. Martin Takáč, PhD.''
 
Tútorom programu je ''RNDr. Martin Takáč, PhD.''
  
Študijný plán v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html HTML verzii v AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master Program in Cognitive Science|KAI]].  
+
Študijný plán v HTML verzii [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html v AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master program in Cognitive Science|KAI]].  
  
 
V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:  
 
V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:  

Revision as of 16:39, 4 September 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu je tu.