Line 1: Line 1:
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
= Magisterský program Kognitívna veda =
+
= Magisterský program Kognitívna veda (od roku 2015-2016) =
  
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
Line 15: Line 15:
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
 
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.  
  
= Pôvodná verzia programu =
+
Pôvodná verzia programu je tu [Master_program_in_Cognitive_Science_stary tu].
 
+
Garantom programu je ''prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.''<br>
+
Koordinátorom programu je ''prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.''
+
 
+
'''Bloky vyrovnávacích predmetov'''<br>
+
''povinný výber: aspoň 1 blok (z 2 blokov)''
+
 
+
* Vyrovnávacie predmety - umelá inteligencia
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-IKV-101||[[CogSci Programming 1|Základy programovania]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/W ||P2,C2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-102||[[CogSci Mathematics|Matematika]]||[http://www.ddm.fmph.uniba.sk/profily/profilKohanova.htm Kohanová I.] || ||1/W ||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-103||[[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|}
+
 
+
* Vyrovnávacie predmety - psychológia
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-IKV-111||[[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]||[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova Čavojová V.] || ||1/W ||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-116||[[Methodology of empirical research|Metodológia empirického výskumu]]||[https://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Kostovičová L.] || ||1/W ||L2,S1||5||50/50
+
 
+
|}
+
 
+
'''Povinné predmety'''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-IKV-121||[[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||1/W ||L2,S1||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-114||[[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-123||[[Introduction to Neuroscience|Úvod do neurovedy]]||[http://www.testosterone.host.sk/Index.htm Ostatníková D.] || ||1/W ||L3||5||30/70
+
|-
+
|2-IKV-115||[[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/W ||L2,S1||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-113||[[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1/S ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-122||[[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]||[[Barbora Cimrova | Cimrová B.]] || ||1/S ||LP4||5||100/0
+
|-
+
|2-IKV-921||[[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diplomový seminár]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/S ||C4||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-910||[[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/S ||D||20||70/30
+
|}
+
 
+
'''Povinne voliteľné predmety'''
+
 
+
* Umelá inteligencia, ''povinný výber: 10 kreditov''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-IKV-131||[[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-133||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]]||2-IKV-103!||1/S||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-136||[[Computational Cognitive Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S ||L2,P2||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-267||[[Mathematical Logic for Cognitive Science| Matematická logika pre kognitívnu vedu]]||[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos Zlatoš P.] *|| ||1/S ||L2,P1||5||50/50
+
|}
+
 
+
* Psychológia, ''povinný výber: 5 kreditov''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-IKV-141||[[Current Trends in Cognitive Psychology|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii]]||[http://dev2.uniba.sk/~gal Gál T.] ||2-IKV-111!||1/S||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-183||[[Psycholinguistics|Psycholingvistika]]||[http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5398 Bašnáková J.] || ||1/S ||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-143||[[Philosophy of Language|Filozofia jazyka]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/S ||L2,S1||5||70/30
+
|}
+
 
+
'''Výberové predmety'''
+
 
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-AIN-123||[[Computer Vision 1|Počítačové videnie (1)]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-INF-150||[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ml Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]]|| ||1/W ||L3,P1||6||10/90
+
|-
+
|2-IKV-184||[[Cognitive Antropology|Kognitívna antropológia]]||[http://www.freewebs.com/kanovsky/ Kanovský M.] *|| ||1/W ||L2,S1||5||60/40
+
|-
+
|2-AIN-181||[[Evolutionary Algorithms|Evolučné algoritmy]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-IKV-261||[[Logic and Cognitive Science|Logika a kognitívna veda]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|2-IKV-164||[[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]||[[Andrej Lucny|Lúčny A.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-501||[[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]], [[Tomas Vinar|Vinař T.]] ||1-INF-310||1-2/W||L2,P2||6||60/40
+
|-
+
|2-AIN-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
+
|-
+
|2-IKV-181||[[Meaning and Communication|Význam a komunikácia]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/S ||L2,S1||5||70/30
+
|-
+
|2-INF-238||[http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/gm Grafové modely v strojovom učení]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]] || ||1/S ||L4||6||40/60
+
|-
+
|2-IKV-142||[[Philosophy of Action|Filozofia konania]]||[http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4288 Višňovský E. *]|| ||2/W ||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-232||[[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] *|| ||2/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-265||[[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]||[[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||2/W ||L2,P2||5||30/70
+
|-
+
|2-IKV-182||[[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]||[http://www.klemens.sav.sk/fiusav/view_profile_en.php?name_id=galikova_s Gáliková S.] *||2-IKV-114!||2/W||L2,S1||5||50/50&nbsp;s
+
|-
+
|2-IKV-233||[[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] *|| ||2/W ||C3||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-236||[[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]||[[Igor Farkaš|Farkaš I.]] *|| ||2/W ||S3||5||70/30
+
|-
+
|2-AIN-245||[[Judgement Involving Uncertainty|Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-143||[[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||2/S ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|}
+
 
+
Poznámka: Kurzy označené '*' môžu bežať aj v angličtine - sú určené hlavne pre zahraničných študentov na mobilite na UK (kurzy 2-IKV-232 a 2-IKV-236 sú pre nich povinné).
+

Revision as of 14:17, 26 August 2015

Magisterský program Kognitívna veda (od roku 2015-2016)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Študijný plán

V novej verzii programu, ktorá začne platiť v akademickom roku 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Pôvodná verzia programu je tu [Master_program_in_Cognitive_Science_stary tu].