Line 11: Line 11:
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
 
Študijný plán v HTML verzii v [http://dai.fmph.uniba.sk/~farkas/mikv.stud-plan.2015.html AISe] a v anglickej verzii na stránkach [[Master_program_in_Cognitive Science/en|KAI]].  
  
V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:
+
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežať '''v anglickom jazyku.'''
* pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
+
* pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
+
* pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
+
* pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.
+
 
+
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežne '''v anglickom jazyku.'''
+

Revision as of 09:27, 6 September 2016

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

Od akademického roka 2016-2017 bude program bežať v anglickom jazyku.