Line 1: Line 1:
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
 
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
= Magisterský program Kognitívna veda (od 2015-2016) =
+
= Magisterský program Kognitívna veda =
  
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
 
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
Line 18: Line 18:
  
 
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežne '''v anglickom jazyku.'''
 
Od akademického roka 2016-2017 bude program bežne '''v anglickom jazyku.'''
 
[[Master program in Cognitive Science past|Pôvodná verzia programu]] (do 2014/2015).
 

Revision as of 09:25, 6 September 2016

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v HTML verzii v AISe a v anglickej verzii na stránkach KAI.

V novej verzii programu, ktorá platí od akademického roka 2015-2016, je zopár podstatnejších zmien:

  • pribudol predmet Webové technológie a metodológie (ktorý nahradil predmet Reprezentácia, poznatky a usudzovanie) - blok C
  • pribudol predmet Moderné metódy skúmania mozgu a študent/ka si vyberá dva predmety - blok D
  • pribudol predmet Seminár z kognitívnej vedy, ktorí si zapíšu študenti 1. ročníka (aj keď je zatiaľ výberový) - blok G
  • pribudol blok F povinných predmetov (štátne skúšky), za ktorý študent/ka získa tiež kredity.

Od akademického roka 2016-2017 bude program bežne v anglickom jazyku.