(Odstranenie uz neaktualnej reklamy na Datove sklady)
Line 20: Line 20:
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
V tomto semestri '''otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}'''. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale '''bude sa vyučovať už v tomto zimnom semestri''', takže s ním môžete počítať!
+
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
  
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
Line 30: Line 30:
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 
== Študijný plán ==
 
== Študijný plán ==
* '''Otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}, vyučuje sa už v tomto semestri'''
 
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]

Revision as of 19:16, 3 February 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 15. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok