m
 
(46 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
+
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
+
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
  
 
<div class="row">
 
<div class="row">
Line 12: Line 12:
 
;Garant
 
;Garant
 
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
:[[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 20: Line 22:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je '''30. 4. 2019'''.<br>
 +
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
 +
 
 +
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
 +
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
 +
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>].
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 +
-->
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
== Študijný plán ==
+
== Štúdium ==
* Predmety, bloky a pravidlá
+
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
** Dôležitá informácia: <font color="green">'''v tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady, ktorý je zatiaľ chybne v AISe zaradený do letného semestra, ale bude už teraz v zimnom, takže s ním môžete počítať!'''</font>
+
* Predmety, bloky a pravidlá:
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html programu mAIN]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
=== Termíny ===
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Zápis v akademickom roku 2016/2017]
+
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
 +
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 +
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
 
== Diplomové práce ==
 
== Diplomové práce ==
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
+
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
* [[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
+
<div class="row">
* [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
+
<div class="col-sm-6">
=== Termíny ===
+
=== Predmety ===
;16. 12. 2016
+
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
+
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
;4. 5. 2017
+
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
+
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
 
+
=== Odovzdanie ===
== Štátne skúšky ==
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-991.html Obhajoba diplomovej práce]
+
</div>
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-953.html Metódy aplikovanej informatiky]
+
</div>
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
+
=== Ocenené diplomovky ===
=== Termíny ===
+
* Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
;28. 4. 2017
+
* Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
;5. 6. – 23. 6. 2017
+
:Riadny termín štátnych skúšok
+
;21. 8. – 31. 8.  2017
+
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
+
<!--
 
+
== Study program valid until 2014/2015 ==
Predchádzajúci [[Master program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
+
  
 +
[[Master program in Applied Informatics 2010--2015|The <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015]]
 +
-->
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 08:29, 24 September 2019

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je 30. 4. 2019.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Ocenené diplomovky