Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = <!-- M143 -->
 
   | room    = <!-- M143 -->
   | email    =  <!-- upravte na adresu, na ktorej vás môžu kontaktovať študenti -->
+
   | email    =  <!-- martina.babinska@fmph.uniba.sk -->
 
   | web      = <!-- osobná profesionálna webová stránka -->
 
   | web      = <!-- osobná profesionálna webová stránka -->
 
   | info    =
 
   | info    =
Line 13: Line 13:
 
=== Teaching ===
 
=== Teaching ===
 
* [[Course:Mathematics|Mathematics (2-IKV-102)]]
 
* [[Course:Mathematics|Mathematics (2-IKV-102)]]
 
+
* [[Course: Linear Algebra And Geometry (1-MMN-120/00)]]
 
=== Research ===
 
=== Research ===
 
* <!-- doplňte výskumnú oblasť 1 -->
 
* <!-- doplňte výskumnú oblasť 1 -->

Revision as of 12:36, 6 October 2017

Martina Koronci Babinská

Martina Koronci Babinská
Name: Mgr. Martina Koronci Babinská, PhD.
external collaborator
Address: Mgr. Martina Koronci Babinská, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Research

Publications

See EviPub.


Responsible for pages: