m (e-mail obfuscation)
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = Laboratórium kognitívnej neurovedy, [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
 
   | room    = Laboratórium kognitívnej neurovedy, [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
   | email    = makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
+
   | email    = makrorager{{@}}gmail.com (preferovaný), martin.marko{{@}}savba.sk
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
 
   | info    =
 
   | info    =
Line 21: Line 21:
 
* Kreativita
 
* Kreativita
 
* Transkraniálna stimulácia mozgu
 
* Transkraniálna stimulácia mozgu
 
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2/publications zoznam na ResearchGate].
 
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2/publications zoznam na ResearchGate].
 
}}
 
}}

Latest revision as of 14:25, 13 September 2016

Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Email: makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
Miestnosť: Laboratórium kognitívnej neurovedy, ÚNPF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívna psychológia
  • Experimentálna psychológia
  • Psychometrika
  • Sémantická pamäť
  • Kreativita
  • Transkraniálna stimulácia mozgu

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.