Mária Mériová

Mária Mériová
Meno: Mgr. Mária Mériová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: maria.meriova@uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Mária Mériová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • výskumná téma 1
  • výskumná téma 2

Publikácie

Revision as of 10:28, 17 October 2019 by SpravcaWiki (Talk | contribs) (Email: fmph.uniba -> uniba)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)