(Ciastocne inicializovany profil)
 
(Email: fmph.uniba -> uniba)
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | room    = I-7
 
   | room    = I-7
   | email    = maria.meriova{{@}}fmph.uniba.sk
+
   | email    = maria.meriova{{@}}uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =  
 
   | info    =  

Latest revision as of 10:28, 17 October 2019

Mária Mériová

Mária Mériová
Meno: Mgr. Mária Mériová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: maria.meriova@uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Mária Mériová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • výskumná téma 1
  • výskumná téma 2

Publikácie