Line 24: Line 24:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Markošová,+Mária+1958-+UKOMFKAI&theme=EPC EVIPUB]
+
[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Markošová,+Mária+1958-+UKOMFKAI EVIPUB]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:37, 18 March 2021

Mária Markošová

Mária Markošová
Meno: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
vedúca oddelenia
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: markosova@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i33b
Adresa: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory
  • self-organization
  • language modeling

Publikácie

EVIPUB