(Klapka)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Marek Šuppa
 
   | caption  = Marek Šuppa
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorand
+
   | position = externý spolupracovník
 
   | image    =
 
   | image    =
 
   | phone    = +421 2 602 95 196
 
   | phone    = +421 2 602 95 196

Revision as of 16:20, 7 October 2019

Marek Šuppa

Marek Šuppa
Meno: Marek Šuppa
externý spolupracovník
Telefón: +421 2 602 95 196
Email: marek.suppa@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 25
Adresa: Marek Šuppa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://mareksuppa.com/

Výučba

Výskum

  • Hlboké učenie
  • Aplikácie hlbokého učenia