Line 5: Line 5:
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | image    =
 
   | image    =
   | phone    = +421 2 602 95 196
+
   | phone    =  
   | room    = M 25
+
   | room    =  
 
   | email    = marek.suppa[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = marek.suppa[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [https://mareksuppa.com/ https://mareksuppa.com/]
 
   | web      = [https://mareksuppa.com/ https://mareksuppa.com/]
Line 18: Line 18:
 
* Hlboké učenie
 
* Hlboké učenie
 
* Aplikácie hlbokého učenia
 
* Aplikácie hlbokého učenia
 
 
}}
 
}}

Revision as of 16:21, 7 October 2019

Marek Šuppa

Marek Šuppa
Meno: Marek Šuppa
externý spolupracovník
Email: marek.suppa@fmph.uniba.sk
Adresa: Marek Šuppa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://mareksuppa.com/

Výučba

Výskum

  • Hlboké učenie
  • Aplikácie hlbokého učenia