Line 18: Line 18:
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
  
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/ Vývoj mobilných aplikácii]
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/ Vývoj mobilných aplikácií]
  
 
Letný semester
 
Letný semester

Revision as of 17:40, 27 September 2021

Any.gif
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester


Výskum

Publikácie