(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
 
   | fullname = Mgr. Lukáš Gajdošech
 
   | fullname = Mgr. Lukáš Gajdošech
   | caption  =  
+
   | caption  = Lukáš Gajdošech
   | image    =
+
   | image    = lg.jpeg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = I4
 
   | room    = I4
   | email    =  
+
   | email    = lukas.gajdosech[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      =  
+
   | web      = http://www.st.fmph.uniba.sk/~gajdosech2/master.php
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  
Line 17: Line 17:
  
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
 
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/ Vývoj mobilných aplikácií]
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/ Vývoj mobilných aplikácii]
+
  
 
Letný semester
 
Letný semester
  
 +
*[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/ Programovanie (4)]
 +
*[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Advanced_Computer_Graphics/sk Pokročilá počítačová grafika]
 +
*[https://db.dai.fmph.uniba.sk/teaching/db2/ Databázy (2)]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
  
 +
Computer Vision, Point Cloud Processing, Machine Learning
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
+
* [https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Gajdosech,+Lukas+1996&theme=EPC Comenius University Database]
 +
* [https://paperswithcode.com/search?q=author%3ALukáš+Gajdošech Papers With Code]
 +
* [https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Gajdošech%2C+L arXiv]
  
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:23, 9 February 2022

Lukáš Gajdošech

Lukáš Gajdošech
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: lukas.gajdosech@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://www.st.fmph.uniba.sk/~gajdosech2/master.php

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

Computer Vision, Point Cloud Processing, Machine Learning

Publikácie