Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Lukáš Gajdošech
 
   | fullname = Mgr. Lukáš Gajdošech
 
   | caption  = Lukáš Gajdošech
 
   | caption  = Lukáš Gajdošech
   | image    =  
+
   | image    = lg.jpeg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand

Revision as of 17:08, 20 January 2022

Lukáš Gajdošech

Lukáš Gajdošech
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: lukas.gajdosech@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://www.st.fmph.uniba.sk/~gajdosech2/master.php

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

keywords: Computer Vision, Point Cloud Processing, Machine Learning

Publikácie