Line 22: Line 22:
 
Letný semester
 
Letný semester
  
 +
*[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/ Programovanie (4)]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 17:41, 27 September 2021

Any.gif
Meno: Mgr. Lukáš Gajdošech
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Miestnosť: I4
Adresa: Mgr. Lukáš Gajdošech
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

Publikácie