(Nova homepage)
(Oprava mailovej adresy)
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 621
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 621
 
   | room    = i35
 
   | room    = i35
   | email    = Lubica.Benuskova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email    = Lubica.Benuskova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/ homepage]
 
   | web      = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =

Latest revision as of 11:11, 14 May 2018

Ľubica Beňušková

Ľubica Beňušková
Meno: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie