(Upozornenie na neaktualnost, nadpis)
Line 13: Line 13:
 
* 1-AIN-111: [[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1) ]]
 
* 1-AIN-111: [[Mathematics Complementary Classes 1|Doplnkové cvičenie k matematike (1) ]]
 
* 1-AIN-120: [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]   
 
* 1-AIN-120: [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]   
 +
* 1-AIN-121: [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]] 
 
* 1-AIN-130: [[Programming 1|Programovanie (1)]]  
 
* 1-AIN-130: [[Programming 1|Programovanie (1)]]  
 
* 1-AIN-140: [[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]
 
* 1-AIN-140: [[Hardware|Princípy počítačov - hardvér]]

Revision as of 22:20, 21 September 2015

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra.

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika

Magisterský program aplikovaná informatika

Magisterský program kognitívna veda

Predmety iných katedier