Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorand
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie

  • not yet :(
Revision as of 01:15, 30 November 2009 by Malinovska (Talk | contribs)