(update)
m (update)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = Rebrova.jpg‎
 
   | image    = Rebrova.jpg‎
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorand
+
   | position = doktorandka
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = i11
 
   | room    = i11

Revision as of 17:22, 23 June 2010

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorandka
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Výučba

Výskum

  • kognitívna sémantika a modelovanie
  • ukotvená kognícia
  • modelovanie kategorizácie

Publikácie

  • Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
  • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317