(update)
Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    =  
+
   | room    = i11
 
   | email    = kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
 
   | email    = kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
   | web      =  
+
   | web      = http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/
 
   | info    =
 
   | info    =
  
Line 14: Line 14:
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
 
* [[Programming 3|Programovanie 3]] (cvičenia)
 
* [[Programming 3|Programovanie 3]] (cvičenia)
 +
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]] (teaching assistant)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 +
* kognitívna sémantika a modelovanie
 +
* ukotvená kognícia
 +
* modelovanie kategorizácie
 +
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 +
* Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
 +
* Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317
 
}}
 
}}

Revision as of 17:22, 23 June 2010

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Meno: Mgr. Kristína Rebrová
doktorand
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: Mgr. Kristína Rebrová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Výučba

Výskum

  • kognitívna sémantika a modelovanie
  • ukotvená kognícia
  • modelovanie kategorizácie

Publikácie

  • Rebrová, K., Takáč M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. Kapitola v knihe: Kvasnička, V. et al. (zost.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. str. 411 – 436
  • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. V zborníku: Kelemen J., Kvasnička V. (zost.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2010. str. 311 - 317