Line 13: Line 13:
 
=== Teaching ===
 
=== Teaching ===
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]] (teaching assistant)
* [[Programming 3|Programovanie 3]] (cvičenia)
+
* [[Programming 3|Programovanie 3]] (excercises)
 
=== Research ===
 
=== Research ===
 
===  Publications ===
 
===  Publications ===
 
}}
 
}}

Revision as of 01:22, 30 November 2009

Kristína Rebrová

Kristína Rebrová
Name: Mgr. Kristína Rebrová
doctoral student
Email: kristina.rebrova (AT) fmph.uniba.sk
Address: Mgr. Kristína Rebrová
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Research

Publications


Responsible for pages: