(nova publikacia, link na cvicenia)
Line 14: Line 14:
 
Akademický rok 2011/2012
 
Akademický rok 2011/2012
 
* [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]
 
* [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]
* [L] Cvičenia k predmetu Neurónové siete
+
* [L] [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/category.php?id=9 Cvičenia] k predmetu [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Courses/ns.html Neurónové siete]
  
 
Akademický rok 2010/2011
 
Akademický rok 2010/2011
Line 22: Line 22:
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
 
* Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
* (invariant) image recognition
+
* (invariant) visual object recognition
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
 
* Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
 +
* Valentin, K. ''Hierarchical Temporal Memory – What is New?''. Poster at The 7th International Summer School on Pattern Recognition, Plymouth(UK), 2011.
  
 
=== Ďalšie aktivity ===
 
=== Ďalšie aktivity ===
 
* [[Academic_support_center/sk|Akademické podporné centrum]]
 
* [[Academic_support_center/sk|Akademické podporné centrum]]
* Delegát v [http://www.srvs.sk Študentskej rade vysokých škôl] pre obdobie 2010-2012
+
* Delegát v [http://www.srvs.sk Študentskej rade vysokých škôl] pre obdobie 2010–2012
 
* Člen ŠKAS FMFI UK v akademickom roku 2011/2012
 
* Člen ŠKAS FMFI UK v akademickom roku 2011/2012
 
}}
 
}}

Revision as of 15:23, 15 March 2012

Kristián Valentín

Kristián Valentín
Meno: Mgr. Kristián Valentín
doctoral student
Email: valentin@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Kristián Valentín
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Výskum

  • Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
  • (invariant) visual object recognition

Publikácie

  • Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition, Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
  • Valentin, K. Hierarchical Temporal Memory – What is New?. Poster at The 7th International Summer School on Pattern Recognition, Plymouth(UK), 2011.

Ďalšie aktivity