m
(dalsie aktiviy)
Line 27: Line 27:
 
* Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
 
* Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. ''Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition'', Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
  
 +
=== Ďalšie aktivity ===
 +
* Delegát v Študentskej rade vysokých škol
 +
* Člen ŠKAS
 
}}
 
}}

Revision as of 09:31, 29 November 2011

Kristián Valentín

Kristián Valentín
Meno: Mgr. Kristián Valentín
doctoral student
Email: valentin@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Kristián Valentín
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Výskum

  • Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
  • (invariant) image recognition

Publikácie

  • Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition, Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.

Ďalšie aktivity

  • Delegát v Študentskej rade vysokých škol
  • Člen ŠKAS