Line 18: Line 18:
 
* [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]
 
* [Z] Cvičenia k predmetu [http://webdesign.courses.matfyz.sk/ Modern Approaches to Web Design]
 
* [L] Cvičenia k predmetu [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/courses/ns.html Neurónové siete]
 
* [L] Cvičenia k predmetu [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/courses/ns.html Neurónové siete]
* [L] Cvičenia k predmetu Základy umelej inteligencie 2
+
* [L] Cvičenia k predmetu [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zui/index.php?action=cvicenia Základy umelej inteligencie 2]
  
 
Akademický rok 2011/2012
 
Akademický rok 2011/2012
Line 30: Line 30:
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
 
* Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
* (invariant) visual object recognition
+
* (invariant) visual object recognition, bio-inspired AI
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
Line 41: Line 41:
 
* Delegát v [http://www.srvs.sk Študentskej rade vysokých škôl] pre obdobie 2010 – 2012
 
* Delegát v [http://www.srvs.sk Študentskej rade vysokých škôl] pre obdobie 2010 – 2012
 
* Člen [http://skas.fmph.uniba.sk ŠKAS FMFI UK] v akademickom roku 2011/2012 a pre funkčné obdobie 2012 – 2014
 
* Člen [http://skas.fmph.uniba.sk ŠKAS FMFI UK] v akademickom roku 2011/2012 a pre funkčné obdobie 2012 – 2014
 +
* Člen [http://uniba.sk/index.php?id=74 Študentskej časti AS UK] v od apríla 2013.
 
}}
 
}}

Revision as of 12:40, 23 April 2013

Kristián Valentín

Kristián Valentín
Meno: Mgr. Kristián Valentín
doctoral student
Email: valentin@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Kristián Valentín
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

Streda 14:00 – 16:00 alebo po dohode

Výučba

Akademický rok 2012/2013

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Výskum

  • Hierarchical Temporal Memory (HMM) model
  • (invariant) visual object recognition, bio-inspired AI

Publikácie

  • Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Pair-wise temporal pooling method for rapid training of the HTM networks used in computer vision applications, Computing and Informatics, vol. 32, pp. 1001–1019, 2012.
  • Štolc, Bajla, Valentín and Škoviera. Temporal Pooling Method for Rapid HTM Learning Applied to Geometric Object Recognition, Proceedings of the 8th International Conference on Measurement, pp. 59-64, 2011.
  • Valentín, K. Hierarchical Temporal Memory – What is New?. Poster at The 7th International Summer School on Pattern Recognition, Plymouth(UK), 2011.

Ďalšie aktivity