Knowledge Representation and Reasoning 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Knowledge Representation and Reasoning (2-AIN-144)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:54, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)