Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Knowledge Representation and Reasoning
+
   | name = Reprezentácia znalostí a inferencia
 
   | code = 2-AIN-144
 
   | code = 2-AIN-144
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 18:55, 20 August 2008

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne