(New page: {{Course | name = Knowledge Representation and Reasoning | code = 2-AIN-144 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1 | credits = 6 | form = C - course (4) | ev...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Knowledge Representation and Reasoning
 
   | name = Knowledge Representation and Reasoning
 
   | code = 2-AIN-144
 
   | code = 2-AIN-144
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = C - course (4)
+
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
 
   | description =  This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.
 
   | description =  This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 17:54, 20 August 2008

Knowledge Representation and Reasoning 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Knowledge Representation and Reasoning (2-AIN-144)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne