(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Knowledge Representation and Reasoning
+
   | name = Reprezentácia znalostí a inferencia
 
   | code = 2-AIN-144
 
   | code = 2-AIN-144
   | prerequisites = žiadne
+
   | prerequisites = [[Computational Logic|2-AIN-108]]
   | semester = Zimný
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = K - kurz (4)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
+
   | webpage = [[Course KRR|http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR]]
   | teacher = [[Jan Sefranek|PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]  
+
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
  | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | description =  Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | description =  This course covers topics from mathematical logic, logic programming, nonmon otonic reasoning, theoretical foundations of knowledge-based systems, formal models of knowledge representation, semantic specification of a knowledge representation language and of a consequence relation.
+
   | recommendations = 1-INF-471
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | recommendations = žiadne
+
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:25, 30 March 2017

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: 2-AIN-108
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: 1-INF-471