Juraj Starinský

Juraj Starinský
Meno: Mgr. Juraj Starinský
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: juraj.starinsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m160
Adresa: Mgr. Juraj Starinský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • GPU podpora implicitného modelovania

Publikácie

Revision as of 00:19, 7 June 2012 by Starinsky (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)