Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 602 95 444
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~pukancova/

Výučba

Výskum

  • Reprezentácia znalostí
  • Abdukcia
  • Deskripčné logiky

Publikácie

  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for the ALCHO Description Logic." Proceedings of the 30th International Workshop on Description Logics (DL 2017), Montpellier, France. 2017.
  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for Description Logics: Preliminary Report." Proceedings of the 29th International Workshop on Description Logics (DL 2016), Cape Town, South Africa. 2016.
  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Abductive reasoning with description logics: Use case in medical diagnosis." Proceedings of the 28th International Workshop on Description Logics (DL 2015), Athens, Greece. 2015.
Revision as of 15:14, 18 October 2019 by SpravcaWiki (Talk | contribs) (Oddelenie a pozicia)