(zmena na phd, pridany telefon)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = pukancova.jpg
 
   | image    = pukancova.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorandka
+
   | position = asistent
 
   | phone    =  +421 2 602 95 444
 
   | phone    =  +421 2 602 95 444
 
   | room    = I-7
 
   | room    = I-7

Revision as of 11:11, 11 September 2018

Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
asistent
Telefón: +421 2 602 95 444
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Reprezentácia znalostí
  • Abdukcia
  • Deskripčné logiky

Publikácie

  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for the ALCHO Description Logic." Proceedings of the 30th International Workshop on Description Logics (DL 2017), Montpellier, France. 2017.
  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for Description Logics: Preliminary Report." Proceedings of the 29th International Workshop on Description Logics (DL 2016), Cape Town, South Africa. 2016.
  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Abductive reasoning with description logics: Use case in medical diagnosis." Proceedings of the 28th International Workshop on Description Logics (DL 2015), Athens, Greece. 2015.