(+Mat4-LPI)
(vyskum, publikacie)
Line 18: Line 18:
  
 
== Výskum ==
 
== Výskum ==
* knowledge representation
+
* Reprezentácia znalostí
 +
* Abdukcia
 +
* Deskripčné logiky
  
 
== Publikácie ==
 
== Publikácie ==
 +
* Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for Description Logics: Preliminary Report." Proceedings of the 29th International Workshop on Description Logics (DL 2016), Cape Town, South Africa. 2016.
 +
* Júlia Pukancová and Martin Homola. "Abductive reasoning with description logics: Use case in medical diagnosis." Proceedings of the 28th International Workshop on Description Logics (DL 2015), Athens, Greece. 2015.
  
 
}}
 
}}

Revision as of 14:54, 14 September 2016

Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová
doktorandka
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Reprezentácia znalostí
  • Abdukcia
  • Deskripčné logiky

Publikácie

  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Tableau-Based ABox Abduction for Description Logics: Preliminary Report." Proceedings of the 29th International Workshop on Description Logics (DL 2016), Cape Town, South Africa. 2016.
  • Júlia Pukancová and Martin Homola. "Abductive reasoning with description logics: Use case in medical diagnosis." Proceedings of the 28th International Workshop on Description Logics (DL 2015), Athens, Greece. 2015.