Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Computational Logic]]
+
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
* [[Knowledge Representation and Reasoning]]
+
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]] (a.k.a. Reprezentácka, poznatky a usudzovanie)
* [[Description Logics Ontologies and Semantics Web]]
+
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 22:31, 10 March 2015

Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová
doctoral student
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • knowledge representation

Publikácie