m (Pozícia po slovensky, nadpisy 2. úrovne)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = pukancova.jpg
 
   | image    = pukancova.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doctoral student
+
   | position = doktorandka
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = I-7
 
   | room    = I-7
Line 11: Line 11:
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  
=== Výučba ===
+
== Výučba ==
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
  
=== Výskum ===
+
== Výskum ==
 
* knowledge representation
 
* knowledge representation
  
=== Publikácie ===
+
== Publikácie ==
  
 
}}
 
}}

Revision as of 13:15, 28 July 2015

Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová
doktorandka
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • knowledge representation

Publikácie