Júlia Pukancová

Júlia Pukancová
Meno: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 602 95 444
Email: pukancova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Júlia Pukancová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~pukancova/

Výučba

Výskum

  • Reprezentácia znalostí
  • Abdukcia
  • Deskripčné logiky

Publikácie

Zoznam mojich publikácií nájdete na:

(Presmerované z Julia Pukancova)