Line 8: Line 8:
 
   | room    = m 153
 
   | room    = m 153
 
   | email    = kucerova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | email    = kucerova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
   | web      =  
+
   | web      = [http://sccg.sk/~kucerova homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 13:19, 27 December 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 760
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

Publikácie