Line 15: Line 15:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Počítačová grafika 1]]
+
 
 
* [[Počítačové videnie 1]]
 
* [[Počítačové videnie 1]]
 +
* [[Počítačová grafika 1]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 09:59, 4 November 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 760
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

Publikácie