Line 19: Line 19:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Visual Attention
+
*  
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
*
 
*
 
}}
 
}}

Revision as of 18:53, 5 October 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

Publikácie